Sitemap

Search Events

Experience the best with Nepals Events Mobile App!

Continue to Website
nepal events

Protest Again

  {{ event.street }}

  {{ event.date }} - {{ event.end_date }}

  {{ event.time }} - {{ event.end_time }}

{{ event.title }}

  {{ event.street }}

  {{ event.date }} - {{ event.end_date }}

  {{ event.time }} - {{ event.end_time }}

Description

यंला २७, असोज २, सेप्टेम्बर १८ गते,गते बिहान ९.३० माइतीघर मण्डला भेला होऔँ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयको दिन सारिएको भएकाले फेरी धर्ना कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। मिति: नेपाल सम्बत ११३७ यंला २७, विक्रम सम्बत २०७४ असोज २ गते, ईस्वी सम्बत २०१७ सेप्टेम्बर १८ समय: बिहान ९.३० बजे स्थान: माइतीघर मण्डला

Click here for more detail

Price

Ticket Type Price Number
{{ ticket.name }} {{ ticket.price }} {{ ticket.total }}

Artist

  1. {{ artist }}

Ticket Booth

• {{ booth }}

Other Details

{{ other.title }} {{ other.details }}

यंला २७, असोज २, सेप्टेम्बर १८ गते,गते बिहान ९.३० माइतीघर मण्डला भेला होऔँ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयको दिन सारिएको भएकाले फेरी धर्ना कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ। मिति: नेपाल सम्बत ११३७ यंला २७, विक्रम सम्बत २०७४ असोज २ गते, ईस्वी सम्बत २०१७ सेप्टेम्बर १८ समय: बिहान ९.३० बजे स्थान: माइतीघर मण्डला

Click here for more detail

Ticket Type Price Number of Tickets
{{ ticket.name }} {{ ticket.price }} {{ ticket.total }}
  1. {{ artist }}
  • {{ booth }}
  • {{ other.title }} {{ other.details }}