Sitemap

Search Events

Experience the best with Nepals Events Mobile App!

Continue to Website
nepal events

राजनीतिमा युवा : आवश्यकता र जटिलता

  {{ event.street }}

  {{ event.date }} - {{ event.end_date }}

  {{ event.time }} - {{ event.end_time }}

{{ event.title }}

  {{ event.street }}

  {{ event.date }} - {{ event.end_date }}

  {{ event.time }} - {{ event.end_time }}

Description

कर्णाली डायलगको २५ औँ छलफल श्रृङ्खलामा विषय : राजनीतिमा युवा : आवश्यकता र जटिलता वक्ताहरू : प्रेमा लामा, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल लोकतान्तत्रिक जनजाति महासंघ (नेकपा एमाले)/युवा र प्रेम बहादुर बोहरा, युवा समय : ३ असोज २०७४ (मङ्गलबार, दिउँसो ३ बजे) स्थान : मार्टिन चौतारी - थापाथली, काठमाडौँ (०१-४१०२०२७/४२३८०५०)

Click here for more detail

Price

Ticket Type Price Number
{{ ticket.name }} {{ ticket.price }} {{ ticket.total }}

Artist

  1. {{ artist }}

Ticket Booth

• {{ booth }}

Other Details

{{ other.title }} {{ other.details }}

कर्णाली डायलगको २५ औँ छलफल श्रृङ्खलामा विषय : राजनीतिमा युवा : आवश्यकता र जटिलता वक्ताहरू : प्रेमा लामा, केन्द्रीय सदस्य, नेपाल लोकतान्तत्रिक जनजाति महासंघ (नेकपा एमाले)/युवा र प्रेम बहादुर बोहरा, युवा समय : ३ असोज २०७४ (मङ्गलबार, दिउँसो ३ बजे) स्थान : मार्टिन चौतारी - थापाथली, काठमाडौँ (०१-४१०२०२७/४२३८०५०)

Click here for more detail

Ticket Type Price Number of Tickets
{{ ticket.name }} {{ ticket.price }} {{ ticket.total }}
  1. {{ artist }}
  • {{ booth }}
  • {{ other.title }} {{ other.details }}