Sitemap

Search Events

Experience the best with Nepals Events Mobile App!

Continue to Website
nepal events

Free Public Speaking Training, Event Annoucer, Anchoring

  {{ event.street }}

  {{ event.date }} - {{ event.end_date }}

  {{ event.time }} - {{ event.end_time }}

{{ event.title }}

  {{ event.street }}

  {{ event.date }} - {{ event.end_date }}

  {{ event.time }} - {{ event.end_time }}

Description

FREE ! FREE !! FREE !!! Trainer : Mr. Janardhan Adhikari Jiu WEC is hosting FREE PUBLIC SPEAKING TRAINING FOR ALL WOMEN to build self confidence within. निःशुल्क उद्घोषण तालिम बारे जानकारी यस किर्तिपुर नगरपालिका वडा – ९ स्थित, महिला सशक्तिकरण केन्द्रमा, यहि २०७५ बैशाख १० गते देखि हुन गई रहेको ७ दिने निःशुल्क उद्घोषण तालिम लिन ईच्छुक महिला दिदीबहिनीहरुलाई जानकारी गराउदछौं | समयमै सम्पर्क गर्नुहोला | संलगन गर्नु पर्ने कागजातहरु : १) नागरिकताको प्रतिलिपि एक प्रति २) पासपोर्ट साईज फोटो २ थान थप जानकारीका लागि सम्पर्क नंबर : ९८१३९२३३९२ ९८४३८०२५५० ९८४१६५६६२२ ठेगाना : किर्तिपुर नगरपालिका - ९ , पाँगा जाने बाटो ( सिटीजन बैंक घर ) Image may contain: one or more people

Click here for more detail

Price

Ticket Type Price Number
{{ ticket.name }} {{ ticket.price }} {{ ticket.total }}

Artist

  1. {{ artist }}

Ticket Booth

• {{ booth }}

Other Details

{{ other.title }} {{ other.details }}

FREE ! FREE !! FREE !!! Trainer : Mr. Janardhan Adhikari Jiu WEC is hosting FREE PUBLIC SPEAKING TRAINING FOR ALL WOMEN to build self confidence within. निःशुल्क उद्घोषण तालिम बारे जानकारी यस किर्तिपुर नगरपालिका वडा – ९ स्थित, महिला सशक्तिकरण केन्द्रमा, यहि २०७५ बैशाख १० गते देखि हुन गई रहेको ७ दिने निःशुल्क उद्घोषण तालिम लिन ईच्छुक महिला दिदीबहिनीहरुलाई जानकारी गराउदछौं | समयमै सम्पर्क गर्नुहोला | संलगन गर्नु पर्ने कागजातहरु : १) नागरिकताको प्रतिलिपि एक प्रति २) पासपोर्ट साईज फोटो २ थान थप जानकारीका लागि सम्पर्क नंबर : ९८१३९२३३९२ ९८४३८०२५५० ९८४१६५६६२२ ठेगाना : किर्तिपुर नगरपालिका - ९ , पाँगा जाने बाटो ( सिटीजन बैंक घर ) Image may contain: one or more people

Click here for more detail

Ticket Type Price Number of Tickets
{{ ticket.name }} {{ ticket.price }} {{ ticket.total }}
  1. {{ artist }}
  • {{ booth }}
  • {{ other.title }} {{ other.details }}